Korta och långa utbildningar & kurser på uppdrag

Korta och långa utbildningar & kurser på uppdrag

Korta och långa utbildningar & kurser på uppdrag av företag, organisationer högskolor och universitet.

Kommunikation är ofta kärnan i alla Keyfutures uppdrag

Kommunikation är ofta kärnan i alla Keyfutures uppdrag.

Kommunikation är ofta kärnan i alla KEYFUTURE-s uppdrag.

Det gäller att rätt saker sägs & syns på utvalda platser för att få störst effekt för de som vi vill kommunicera med.

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö.

Keyfuturs uppdrag rör sig mellan olika länder, storlek på organisation och tidsspann.