Swedish Design on Stage

Swedish Design on Stage var ett fantastiskt projekt

KEYFUTURE var ansvarig för marknadskommunikationen tillsammans med sponsring & events

Swedish Designe on Stage var ett projekt under Sveriges EU – ordförandeskap.
Utställningen turnerade i Berlin, Bryssel, Dublin och Orsa.

Visuell Kommunikation för masterprogram Göteborgs Universitet

Utveckling av Masterprogram Contemporary Performative Art Göteborgs Universitet

Kontroll och ordning utöver det vanliga

Vi har under många år arbetat på en rad olika högskolor runt om i Sverige,  bl.a.Linné univeristetet, Stockholms dramatiska högskola (StDH), Stockholms Konstnärliga högskola, Gotlands Högskola och HSM på Göteborgs Universitet. Vårt fokus har varit kommunikation, visuell kommunikation, varumärke och designmanagement.

Ett exempel är vår workshop på temat ”Kontroll och ordning utöver det vanliga”

Ingår i moment som behandlar semiotik utifrån det visuella språksystemet. Vilket inbegriper objekt- och bildsemiotik med teori och användning utifrån begreppen semantik, syntax och pragmatik.

Syften

– Visa fördjupad kunskap och förståelse för hur människor skapar mening i förhållande till objekt och i sammansättningar.
– Visa på fördjupad kunskap om sambandet mellan teori, analys, gestaltning och användning.
– Visa på fördjupad kunskap om scenrummets identitet i sambandet människa, rum och objekt.

 

Föreläsning i Kina om produktidentiteter & varumärken

Seminarium Kina

Föreläsning om Produktidentiteter & Varumärken/ Per Key Björcke

Internationell Design – seminarium med föreläsare från USA, Kina, Sverige, Österrike m.fl. 2009

Idékoncept till ett nytt kulturhus i Vällingby Centrum

Trappan-vallingby-1-960x480

KEYFUTURE genomförde 2005 ett förslag till ett levande kulturhus i stadsdelen Hässelby/Vällingby.

Uppdrag: Kulturförvaltningen i Stockholms Stad och Svenska Bostäder

Ladda ner idékonceptet Trappan kulturhus

 

Seminarier, samtal och workshops

Seminarier, samtal och workshops

Seminarier, samtal och workshops

I samarbete med fristående organisationer och nationella institutioner.