Utbildning på Masterutb Bussines and Desinlab i Göteborg

KIP999, Integrated Project
All-day lecture at HDK on April 18th, 9.30-16.30

– Semantics, Metaphors & Metonymy – in Visual Communication
– Interior Design and Space & Staging
– Content & relations between spatial design and business development

Content and times
– Lecture 45 min 9.35-10.20 Semantics, Metaphors & Metonymy – in Visual Communication.

Short Workshop of 60 min with presentation and reflection of 4 x 5 min. 10.20-11.20
The lecture will initially include the semiotics based on the 3 units: semantics, pragmatics and syntax. Which also creates the codes we use in visual communication

Text Semiotics for Beginner: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/– Lecture 35-40 min 11.25 -12.10 Interior Design, Space & Staging

Experiences from set design/scenography in connection with the drama text, with examples of how relationships between text and space can be created.

Short Workshop of 60 min with presentation and reflection of 4 x 5 min. 13.10-14.10

– Lecture 35-40 min 14.15- 14.50, Content & Relations between spatial design and business development

Short Workshop of 60 min with presentation and reflection of 4 x 5 min. 14.55-15.55

Questions, reflections and conclusion 16.00-16.30

Statistik över företagandet i Stockholm

Företagarnas unika rapportserie illustrerar i 290 rapporter småföretagens betydelser i Sveriges samtliga kommuner.

I vilken typ av företag sker jobbtillväxten? Hur fördelar sig landets arbetstillfällen efter företagsstorlek? Vilken sektor står för merparten av skatteintäkterna? Det är bara ett fåtal av många frågor vi på Företagarna har besvarat i olika undersökningar senaste åren. I en ny och unikt omfattande serie med 290 rapporter – en för varje kommun – vill vi bidra till att tillgängliggöra statistik som ger svar om företagande och företagsamhetens effekter på den kommunala ekonomin.

Allt är möjligt! Möt oss i Almedalen och prata KKN

Hej

Allt är möjligt! Möt oss i Almedalen och prata KKN
Det mesta är ogjort – det är bara att sätta igång!
Under våren har Keyfuture genomfört en rad uppdrag inom kommunikation, organisation & ledarskap och då främst inom livstilsbaserade näringar, konst/kultur & utbildning.

Keyfuture har också tillsammans med kontorshotellet Kolonin vid Telefonplan drivit frågan om Telefonplans utveckling och undervisat på en rad olika konstnärliga högskolor.

Just nu arbetar vi med ett Swedish Business & Design Residence Center/ Hub -Beijing, en testplattform för Svenska små och medelstora företag (SME/SMF) av export & affärsutveckling för den Kinesiska marknaden. Främst företag inom  – Livsstil & Hälsa – Miljöteknik – Stadsutveckling/ Smart Cities

Stockholm, Jönköping, Göteborg, Tromsö, Kerala, Grekland och Beijing uppdragsplatserna är många & olika.
Att starta upp en verksamhet som är lönsam inom den kreativa sektorn kan vara både slitsam och knepig. Tålamodet testas och det gäller att inte tappa fokus.
För detta finns metoder. I Tromsö har organisationen RadArt döpt vår metod till Molander-Metoden
Keyfuture har under flera år återkommande träffat grupper och enskilda entreprenörer/konstnärer för att med tålamod hitta vägar att kunna genomföra projekt, få verksamheten att fungera och att vara långsiktig.
På en ö i Grekland har det handlat det om att hitta vägar för att säkra upp ett comunity projekt, med kvinnor mellan 18- 81, 3 dagar, vandringar och 7 konstformer.
I en aktuell krisekonomi handlar det om att vara kreativ, innovativ och hitta alternativa vägar. Om platsen har en önskan, är ingenting omöjligt.
2015 blir det foto, hantverk & design, lek & spel, dans, musik, arkitektur och konst från förr och nu.
 
 
Vi är på plats  i Almedalen och är du intresserad av att ses så hör av dig

Goda hälsningar

Per Key Björcke & Christina Molander

Affärsutveckling & Organisation / KKN
KEY FUTURE AB  – PLANERAD FRAMTID
+46 (0)708 400 467 
skype: perkeybjorcke

per@keyfuture.se

Innovation • Företagsutveckling • Marknadsstrategier • Produkt- & Tjänste-utveckling • Utbildning • Varumärken
 

<KF2x2.jpg>

Idékoncept till ett nytt kulturhus i Vällingby Centrum

Trappan-vallingby-1-960x480

KEYFUTURE genomförde 2005 ett förslag till ett levande kulturhus i stadsdelen Hässelby/Vällingby.

Uppdrag: Kulturförvaltningen i Stockholms Stad och Svenska Bostäder

Ladda ner idékonceptet Trappan kulturhus

 

Korta och långa utbildningar & kurser på uppdrag

Korta och långa utbildningar & kurser på uppdrag

Korta och långa utbildningar & kurser på uppdrag av företag, organisationer högskolor och universitet.

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö.

Keyfuturs uppdrag rör sig mellan olika länder, storlek på organisation och tidsspann.