vilka är vi

Per Key Björcke – Näringsliv & företag inom kreativa sektorn

Jag har en lång erfarenhet av affärsutveckling, undervisning och entreprenörskap med en förkärlek till livsstilsdrivna och kreativa näringar. Dessutom en stor kunskap inom varumärken, visuell kommunikation och design, med metoder hur kundförståelser kan utvecklas för nya produkter och tjänster.

– Jag arbetar oftast med affärsutveckling och innovationsprocesser för produkter och tjänster, med en operativ erfarenhet för genomförande inom företag och organisationer.
– Utför uppdrag inom strategisk kommunikation för företag och organisationer, även marknadsplaner, förstudier eller utredningar.
– Jag undervisar i varumärkesbyggande för produkter och tjänster, och i anslutning till visuell kommunikation. Här finns även kunskap för företag inom områden med livsstil, estetiska och expressiva värden.

KOMPETENSFOKUS

Företagsutveckling • Marknadsstrategier • Produkt- & Tjänste-utveckling • Utbildning • Varumärken • Visuell kommunikation

Christina Molander – Konst & kultur med företag inom Kreativa sektorn

Jag har över trettio års erfarenhet av att arbeta med konst och kultur – inom ett flertal konstområden, organisationer, finansiärer, utvecklingsorgan och högre utbildning.
Jag har arbetat som verksamhetsledare, producent, projektledare, kommunikatör och konsult. Och jag har under många år coachat konstnärer i att utveckla sin verksamhet för att få en möjlig lönsamhet. De senaste uppdragen har gjort det möjligt för mig att fokusera på kulturell utveckling, nätverk, kapacitetsuppbyggnad, opinionsbildning, kunskapande och utbildning.
Jag har ett särskilt intresse för sektorsövergripande arbete, kulturpolitik och utveckling av kommunikation, organisation och ledarskap.

KOMPETENSFOKUS

Organisatorisk innovation • Analys • Strategi • Koncept • Implementering • Kommunikation • Organisation och process • Utredningar

This post is also available in: Engelska