Inlägg av Per Key Björcke

Utbildning på Masterutb Bussines and Desinlab i Göteborg

KIP999, Integrated ProjectAll-day lecture at HDK on April 18th, 9.30-16.30 – Semantics, Metaphors & Metonymy – in Visual Communication– Interior Design and Space & Staging– Content & relations between spatial design and business development Content and times– Lecture 45 min 9.35-10.20 Semantics, Metaphors & Metonymy – in Visual Communication. Short Workshop of 60 min with […]

Statistik över företagandet i Stockholm

Företagarnas unika rapportserie illustrerar i 290 rapporter småföretagens betydelser i Sveriges samtliga kommuner. I vilken typ av företag sker jobbtillväxten? Hur fördelar sig landets arbetstillfällen efter företagsstorlek? Vilken sektor står för merparten av skatteintäkterna? Det är bara ett fåtal av många frågor vi på Företagarna har besvarat i olika undersökningar senaste åren. I en ny […]

Allt är möjligt! Möt oss i Almedalen och prata KKN

Hej Allt är möjligt! Möt oss i Almedalen och prata KKN Det mesta är ogjort – det är bara att sätta igång! Under våren har Keyfuture genomfört en rad uppdrag inom kommunikation, organisation & ledarskap och då främst inom livstilsbaserade näringar, konst/kultur & utbildning. Keyfuture har också tillsammans med kontorshotellet Kolonin vid Telefonplan drivit frågan […]

KEYFUTURE utbildar konstnärer i Tromsö

Kunsten å beskrive. Kunsten å skrive. Kunsten å lede. Et ledelse- og kommunikasjonskurs for kunst- og kulturarbeidere. Etter påtrykk fra medlemmer og samarbeidspartnere arrangerer vi nye kurs med Christina Molander og Magne Pettersen. Kursene er et samarbeid med RadArt, og arrangeres både ukedager og helg slik at du kan velge hvilket tidspunkt som passer best for […]

Vi arbetar inom scenkonsten

Vi har under många år arbetat inom scenkonsten Vi har under många år arbetat inom scenkonsten – h5 och 2010 ingick delar av Keyfuture i ett arbete att utveckla master-programmen för Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. Ett fruktbart arbete som ledde fram till Contemporary Performative Art (CPA). En 2 årig breddande master för […]

KEYFUTURE projektleder förstudien till ett Innovations & Designcenter vid Telefonplan

VAD Förstudie för ett regionalt och nationellt Innovations & Designcenter vid Telefonplan ”En mötesplats för affärer & kreativitet” VARFÖR Undersöka förutsättningarna av en regional & nationell näringslivsresurs inom design och innovation. Undersöka hur de kreativa livsstilsföretagen expanderar och samverkar med det traditionella näringslivet Ta fram ny kunskap om strategiska kluster med jämförelser från Svenska regioner, och […]

Utbildningsdag ERICSSON

  Utbildningsdag ERICSSON / Visuell Kommunikation med Workshop ”Tänk annorlunda för en dag eller två – öppna dina sinnen”. Gör ett lappkast i ditt tänkande och handlande. Avdelningen för International Event Marketing and Sponsorships

VAD ÄR ETT STARKT VARUMÄRKE?

 Allt du vill veta om varumärken 40 minuters frukost eller lunchföreläsning. En föreläsning som genomförts vid flera tillfällen t.ex. för Sveriges Marknadsförening, YH utbildningar, och ett flertal företag & organisationer.