KEYFUTURE projektleder förstudien till ett Innovations & Designcenter vid Telefonplan

Telefonplan förstudie_Sida_01

VAD

Förstudie för ett regionalt och nationellt Innovations & Designcenter vid Telefonplan ”En mötesplats för affärer & kreativitet”

VARFÖR

 • Undersöka förutsättningarna av en regional & nationell näringslivsresurs inom design och innovation.
 • Undersöka hur de kreativa livsstilsföretagen expanderar och samverkar med det traditionella näringslivet
 • Ta fram ny kunskap om strategiska kluster med jämförelser från Svenska regioner, och Europa
 • Utveckla regional konkurrenskraft i Stockholm
 • Skapa innovationskraft för nya arbetstillfällen
 • Ta tillvara unika förutsättningar vid Telefonplan och Söderort

HUR

 • Lokala förutsättningar vid Telefonplan
 • Regionala förutsättningar
 • Ett Svenskt och Europeiskt, och Internationellt perspektiv
 • Intressentmodeller och styrning
 • Organisatoriska förutsättningar
 • Triple Helix
 • Finansiering

Ladda ner Telefonplan förstudie

Swedish Design on Stage

Swedish Design on Stage var ett fantastiskt projekt

KEYFUTURE var ansvarig för marknadskommunikationen tillsammans med sponsring & events

Swedish Designe on Stage var ett projekt under Sveriges EU – ordförandeskap.
Utställningen turnerade i Berlin, Bryssel, Dublin och Orsa.