KEYFUTURE föreläser på utbildningen för Ljusdesign i Jönköping, åk 3

Högskoleexamen med inriktning Ljusdesign, 120 hp

Per Key föreläser och genomför workshops inom Visuell Kommunikation och Varumärken 2 halvdagar vecka 6 

1.  Teori inom visuell Kommunikation med fokus på objekt /rum inom semantik och syntax därefter workshop.

2. Varumärke, teori och praktiska övningar

1.  Teori inom visuell Kommunikation med fokus på objekt /rum inom semantik och syntax därefter workshop. Och vad är det här?

Semiotik handlar här om, hur människor skapar mening i förhållande till objekt och rum.
Här finns en uppsättning verktyg som ökar förståelsen hur objekt och rum förhåller sig till oss människor.
Även hur vi kan styra och påverka objekt och visuella miljöer utifrån uppdrag eller en egen agenda.
Semiotik är benämningen på vetenskapen som undersöker tecknens karaktär, de system eller koder de bildar och de betydelser de lagrar, även de förändringar som sker och överförs i kommunikationsprocesser.
Semiotiken föredrar termen ”läsare” framför mottagare vilket antyder en aktiv process. Semiotiken har 3 undergrupper där vi går igenom Semantik och Syntax.
Semantik: Studiet av teckens betydelser utifrån kulturella betingelser av tecknens uttryck och innehåll, tex. ett objekts betydelse gentemot en ev. målgrupp och hur dom tolkar.
Syntax: Studiet av relationen mellan de olika tecknen och de system i vilka tecknen organiseras. Dvs. hur ser sammansättningarna ut? hur är t.ex. en foajé för företag uppbyggd? Och hur ser denna norm/system ut?
I workshopen kommer vi utifrån teorierna testa ljusets kommunikativa möjligheter för skilda uttryck.
2. Varumärke, teori och praktiska övningar
Här handhas i en kortare föreläsning
– Varumärkets immateriella identiteter
– Varumärkets materiella identiteter
– Varumärkets image
Mycket av dagens teoretiska och praktiska varumärkesbyggande handlar om hur image skapas gentemot köpare /målgrupper. Dvs. studier och förståelse av slutanvändarna och hur relationer byggs. Den teoretiska kunskapen inom varumärken är även en grund till att förstå företags / organisationers intentioner vid uppdrag.
T.ex. är ett företags varumärke med imateriella tillgångar, en av grunderna till hur de olika momenten i köpprocessen gentemot kunder formuleras. Och i nästa steg hur ett uttryck kan materialiseras. Enkelt uttryckt, hur ett rum kan designas i anslutning till en varumärkesplattform.
Denna delprocess kan även användas vid formulering och förtydligande av uppdrag.Här kommer vi i workshop testa varumärkets plattform i anslutning till objekt och rum, och om möjligt föra in verktyg till uppdragsdefinitioner gentemot uppdragsgivare.

This post is also available in: Engelska

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *