Utbildningsdag ERICSSON

 Utbildningsdag med EricssonUtbildningsdag med Ericsson

Utbildningsdag ERICSSON / Visuell Kommunikation med Workshop

”Tänk annorlunda för en dag eller två – öppna dina sinnen”. Gör ett lappkast i ditt tänkande och handlande. Avdelningen för International Event Marketing and Sponsorships

Swedish Design on Stage

Swedish Design on Stage var ett fantastiskt projekt

KEYFUTURE var ansvarig för marknadskommunikationen tillsammans med sponsring & events

Swedish Designe on Stage var ett projekt under Sveriges EU – ordförandeskap.
Utställningen turnerade i Berlin, Bryssel, Dublin och Orsa.

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö

Kulturpolitik i Bryssel eller facilitering av konstnärer i Tromsö.

Keyfuturs uppdrag rör sig mellan olika länder, storlek på organisation och tidsspann.