Affärsutveckling Varumärken Visuell kommunikation

Helheten är viktig. Alla delar i en verksamhet, från kontoret till kunden och den egna affärsutvecklingen. Detta omfattar både tjänster och produkter. Du får processer som ger förutsättningar att förstå kundernas köp beteende och hitta vägar från kännedom till köp. Att särskilja organisationens varumärke ger ett försprång och med en visuell kommunikationsstrategi en god förutsättning i dagens sociala medievärld.

Allt du vill veta om

  • AFFÄRSUTVECKLING
  • VARUMÄRKEN
  • VISUELL KOMMUNIKATION
En verklig relation skapar mer, ger mer och varar i längden.


Kommunikation Organisation

Att skapa tid och utrymme för kommunikation i organisationen är det som gör skillnad. Att både ha koll på omvärld och egna förutsättningar är det som gör oss till vinnare. Vi vet att det stämmer. Vi vet också hur lätt det är att tänka: jag ska bara ….. innan vi ska sätta igång. Hör av dig till oss så kan vi göra en analys och se vilka möjligheter ni har att utifrån era behov och hastighet att komma igång

  • INTERNKOMMUNIKATION
  • INNEHÅLLS STRATEGI
  • MÅLGRUPPS ANALYS
Har du kunskap om omvärlden och ger tid & utrymme för kommunikation är du vinnaren.


Föreläsningar Kurser Workshops Utbildningar

Frukostseminarier, föreläsningar, workshops eller en hel kurs. Vad behöver du? Om du berättar vilka behov du har, så ger vi dig förslag. Du kan välja kortare kurstillfällen eller i flera steg om det passar bättre. Vi har en mängd olika varianter och längder. Från 30 minuter till 30 dagar – du väljer. Ny kunskap, vidareutbildning, inspiration eller en tydlig uppdatering. Behoven kan variera mellan yrkesgrupperna. Vi har ett nätverk inom varumärke, visuell kommunikation, design och organisation.

Allt du vill veta om

  • KOMMUNIKATION
  • RELATIONER, NÄTVERK OCH OMVRÄLD
  • OM ATT NÅ IN – INTE UT!
Utveckling kräver uppdatering och utbildning.


This post is also available in: Engelska